Język intuicji. Rola języka w procesach pamięciowych i intuicyjnych

Justyna Sarzyńska

Abstrakt
W codziennym języku trudno jest znaleźć drugie takie pojęcie jak intuicja, którego potoczne rozumienie tak bardzo różniłoby się od jego naukowej definicji. Intuicję często traktuje się bowiem jako magiczną i tajemniczą zdolność do przewidywania różnych zdarzeń, szósty zmysł właściwy głównie kobietom. Tymczasem próby rzetelnego wyjaśnienia tego zjawiska były podejmowane już przez starożytnych filozofów, których dzieło jest kontynuowane między innymi przez współczesnych psychologów.
References

Anderson J.R. (1974). Verbatim and propositional representation of sentences in immediate and long-term memory. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 13, s. 149–162.

Bowers K.S., Regehr G., Baithazard C.G. i Parker K. (1990). Intuition in the context of discovery. „Cognitive Psychology” 22, s. 72–110.

Collins A.M., Quilian, M.R. (1969). Retrieval time from semantic memory. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 8, s. 240–247.

Deutsch G., Springer S.P. (1998). Lewy mózg, prawy mózg. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Dorfman J., Shames V.A. i Kihlstrom J.F. (2004). Intuicja, inkubacja i wgląd: udział ukrytego poznania w rozwiązywaniu problemów [w:] G. Underwood (red.), Utajone poznanie (s. 277–316). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (tłum. R. Balas i A. Słabosz).

Gernbacher M.A. (1985). Surfach information loss in comprehension. „Cognitive Psychology” 17, s. 324–363.

Jodzio K. (2003). Pamięć, mowa a mózg. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kurcz I. (1987). Język a reprezentacja świata w umyśle. Warszawa: PWN.

Metcalfe J. (1986). Premonitions of insight predict impending terror. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition” 12, s. 623–634.

Meyer D.E. i Schvaneveldt R.W. (1971). Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of dependence between retrieval operations. „Journal of Experimental Psychology” 90, s. 227–234.

Newell A. i Simon H.A. (1973). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.

Ratcliff R., McKoon G. (1988). A retrieval theory of priming in memory. „Psychological review” 95, s. 385–408.

Sarzyńska J. (2008). Intuicja u afatyków – wpływ zaburzeń rozumienia mowy na pobudzenie sieci semantycznej. Nieopublikowana praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński.

Tulving E. (1972). Episodic and semantic memory [w:] E. Tulving, W. Donaldson (red.), Organisation of Memory (s. 381–403). New York: Academic Press.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line