Język naturalny jako pomost między danymi cyfrowymi maszyny a rozumieniem człowieka

Emilia Stańczyk-Wołowiec

Abstrakt
Współczesna rzeczywistość wymaga gromadzenia olbrzymich ilości danych. Lawinowo rosną archiwa informacji dotyczących najróżniejszych dziedzin (bankowych, personalnych, pogodowych itp.). Jednocześnie istnieje potrzeba szybkiego przetwarzania  danych, a następnie na ich podstawie raportowania, podejmowania decyzji czy oceny ryzyka procesu opisywanego przez bazę danych.
Dla człowieka ogarnięcie dużych ilości danych liczbowych oraz operowanie na nich jest trudne i niewygodne, a czasami po prostu niemożliwe. Oczekujemy informacji w języku naturalnym, który może nie jest szczególnie precyzyjny, ale za to powszechnie zrozumiały. Zwłaszcza kiedy chodzi jedynie o szybką ocenę sytuacji, przedkładamy określenia takie jak „bardzo dużo”, „średnio”, „prawie nikt” nad dane procentowe. Dlatego też w pewnych dziedzinach język naturalny powinien być pomostem między maszyną przetwarzającą dane a człowiekiem, dla którego są one przeznaczone. (Np. kiedy interesujemy się pogodą w Zakopanem, wystarczy wiedzieć, że od lipca do września opady są tam niewielkie, a od grudnia do lipca pokrywa śniegu jest duża. Niepotrzebne są dane liczbowe opadów z każdego miesiąca z ostatnich dziesięciu lat).
References

Kacprzyk J., Yager R. (2001). Linguistic summaries of data Rusing fuzzy logic. „Int. J. of General Systems” 30, s. 133–154.

Kacprzyk J., Yager R., Zadrożny S. (2000). A fuzzy logic based approach to linguistic summaries of databases. „Int. J. of Appl. Math. And Comp. Sci.” 10.

Niewiadomski A. (2006b). A type-2 fuzzy approach to linguistic summarization of data. IEEE Trans. On Fuzzy Systems.

Niewiadomski A. (2006b). News Generating via Fuzzy Summarization of Databases. „Lecture Notes In Computer Science” 3831, s. 419–429.

Niewiadomski A., Szczepaniak P. (2006). News generating based on Interval Tye-2 Linguistic Summaries of Databases. Proceedings of IPMU 2006 Conference, pp. 1324–1331. Paris.

Zadeh L.A. (1965). Fuzzy sets. „Inf. and Control” 8.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line