Rocznik Kognitywistyczny,2010, Tom 4

Redaktor naczelna: Aleksander Smywiński-Pohl
Rok wydania: 2010
Redakcja numeru : Aleksander Pohl, Martyna Goc, Maja Kittel, Tomasz Konik, Marta Siedlecka

Tematyką czasopisma jest szeroko rozumiana kognitywistyka. Są w nim publikowane prace między innymi z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia percepcji, neuropsychologia, neuronauka

Artykuły

Ilość
Sortuj według

W cieniu Wasona. Kontrola poprawności sylogizmu a posługiwanie się implikacją materialną

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 11-18
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

O pewnym wyjątku, który stał się regułą

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 19-24
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Występowanie anomalii jako warunek twórczego działania komunikacyjnego

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 25-31
Data publikacji online: 15 października 2011

Choroba – obiektywna anomalia w systemie czy sztuczny konstrukt?

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 33-39
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Związek cech analizowanych treści z pojawiającymi się błędami rozumowania

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 41-48
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

O konsekwencji niekonsekwencji tłumaczy, czyli z problemów przekładu terminologii specjalistycznej w semantyce językoznawczej Johna Lyonsa

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 49-56
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Emocje moralne jako podstawa zmysłu moralnego. Defekty zmysłu moralnego

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 57-64
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Poznanie zabarwione emocjami jako norma ludzkiego funkcjonowania

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 65-71
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Czy empiryczne świadectwa na rzecz „ucieleśnienia” poznania są anomaliami w świetle klasycznych koncepcji procesów poznawczych? Na przykładzie problemu natury pojęć

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 73-80
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Kognitywistyczne spojrzenie na skale psychometryczne: kiedy trudne jest łatwiejsze od łatwego

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 81-86
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Fenomen percepcji niestabilnej

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 87-91
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

W morzu neosemantyzmów

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 93-98
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

O pewnej anomalii w ludzkim działaniu. Wolna wola w epoce znaturalizowanej świadomości

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 99-106
Data publikacji online: 15 grudnia 2011

Szereszewski – mnemoniczny geniusz

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 107-111
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Myśli intruzyjne w populacji zdrowej – norma czy fenomen?

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 113-118
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Między relatywizmem a uniwersalizmem językowym

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 119-127
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Hiperpoligloci – anomalia czy rezultat ciężkiej pracy, czyli o tym, co wyróżnia językowych geniuszy

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 129-136
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Racjonalność jako źródło niepewności. O konsekwencjach uznania myślenia magicznego za „anormalne”

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 137-143
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Prolegomena do fenomenologii anomalii

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 145-151
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Słuch absolutny – poznawcza anomalia, wyjątkowa zdolność muzyczna czy adaptacja?

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 153-158
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Związki zdolności metalizowania i schizotypii

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 159-166
Data publikacji online: 2 lipca 2010

Zmiany w percepcji architektury i sztuki wobec działań awangardy

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 167-171
Data publikacji online: 2 lipca 2010

„Poczucie ciepła” – czym jest, skąd się bierze i czy warto się nim zajmować?

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 173-179
Data publikacji online: 3 lipca 2010

Metafi zyczna koncepcja nagiego substratu a badania nad percepcją wzrokową (na przykładzie eksperymentu MOT w interpretacji Zenona Pylyshyna)

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 181-187
Data publikacji online: 3 lipca 2010

Sztu(cz)ka umysłu. Po co kognitywistom rozważania nad sztuką?

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 189-194
Data publikacji online: 3 lipca 2010

Czy wyjątkowo łamliwe kości są mniej normalne niż wyjątkowo pomocna sąsiadka, czyli co to znaczy być normalnym

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 195-203
Data publikacji online: 3 lipca 2010

Studium anomalii relacyjnego opisu danych

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 205-214
Data publikacji online: 3 lipca 2010

„Tożsamość narracyjna” Ricoeura jako medium między pojęciem i doświadczeniem „ja”

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 215-222
Data publikacji online: 3 lipca 2010

Synestezja typu grafem-kolor – studium przypadku

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 223-228
Data publikacji online: 3 lipca 2010

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line