W cieniu Wasona. Kontrola poprawności sylogizmu a posługiwanie się implikacją materialną

Michał Araszkiewicz

Abstrakt

In the Shadow of Wason. Checking the Correctness of Syllogism and the Use of Material Implication

The goal of this article is to continue the reflection, present for a long time in literature, on the formalisation of conditionals using implications functor. The starting point for discussion is the analysis of logical errors made by Jagiellonian University students in a logic exam. I am specifically interested in the task of monitoring the accuracy of the syllogism, requiring the application of a rule that has the form of logical implication. The outcome of the analysis is in line with the conclusions drawn from Wason selection task experiments.

References

Cosmides L. (1989). The Logic of Social Exchange: Has Natural Selection Shaped How Humans Reason? Studies with the Wason Selection Task. „Cognition” 31, s. 187–276.

Grabowski A. (2004). Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla studentów prawa. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Griggs R.A., Cox J.R. (1982). The Elusive Thematic-materials Effect in Wason’s Selection Task. „British Journal of Psychology” 73, s. 407–420.

Marcus S., Rips L. (1979). Conditional Reasoning. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 18, s. 199–223.

Nęcka E., Orzechowski J. i Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stenning K., van Lambalgen M. (2001). Semantics as a Foundation for Psychology. A Case Study of Wason’s Selection Task. „Journal of Logic, Language and Information” 10, s. 273–317.

Suchoń W. (1996). Sylogistyka. Interpretacja zakresowa. „Dialogikon” 5, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Suchoń W. (1999). Sylogistyki klasyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wason P.C. (1968). Reasoning about a Rule. „Quarterly Journal of Experimental Psychology” 20, s. 271–281.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line