Występowanie anomalii jako warunek twórczego działania komunikacyjnego

Krzysztof Banach

Abstrakt

Anomalies as a Condition of Creative Communication

Anomalies in the colloquial meaning appear as a negative and undesirable phenomena. The situation is similar in science, where they oft en appear as ominous signs of incompleteness or inappropriateness of the scientific theory. Cybernetic analysis of interpersonal communication processes and information exchange enables a different kind of a view. In the field of cybernetics communication anomalies are perceived as factors necessary for development, growth and creative change within the modeled processes

References

Bateson G. (1996). Umysł i przyroda. Tłum. Anna Tanelska-Dolęba. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Glasersfeld E. von (1989). Cognition, Costruction of Knowledge, and Teaching. „Synthese” 80(1), s. 121–140.

Glasersfeld E. von (1992). Why I Consider Myself a Cybernetician. „Cybernetics and Human Knowing” 1(1), s. 21–25.

Glasersfeld E. von (1994). Wiener’s Insight into Communication. „Kybernetes” 23(6/7), s. 21–22.

Glasersfeld E. von (1996). Cybernetics and the Art of Living. „Cybernetics and Systems” 27(6), s. 489–497.

Kempisty M. (1963). Mały słownik cybernetyczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Maruyama M. (1963). The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual Causal Processes. „American Scientist” 5(2), s. 164–179.

Richards L. (2009). The Anticommunication Imperative, materiały na konferencję „American Society for Cybernetics”, http://pearlheatherforge.files.wordpress.com/2009/06/tai-complete-onscreen.pdf

Sienkiewicz P. (1992). Totalitaryzm – próba analizy systemowej. „Transformacje” 1–2, s. 48–51.

Szwabe J. (2008). Odbiór komunikatu jako zagadnienie poznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Wiener N. (1960). Cybernetyka i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line