Rocznik Kognitywistyczny,2011, Tom 5

Redaktor naczelna: Aleksander Smywiński-Pohl
Rok wydania: 2011
Redakcja numeru : Aleksander Pohl

Tematyką czasopisma jest szeroko rozumiana kognitywistyka. Są w nim publikowane prace między innymi z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia percepcji, neuropsychologia, neuronauka

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dwa argumenty za opcją odpowiedzi Nie-wiem oprócz opcji Tak/Nie w anonimowych testach zrozumienia zależności przyczynowo-skutkowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 11-17
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.001.0405

NLP – narzędzie perswazji czy sztuka manipulacji?

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 19-24
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.002.0406

"Dopiero po amputacji będę kompletny” – Body Integrity Identity Disorder jako interdyscyplinarne wyzwanie – zarys problematyki

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 25-31
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.003.0407

Słowosieć jako narzędzie wspomagające pracę tłumacza

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 33-42
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.004.0408

Walka o neuronalne terytoria. Zastosowanie zdobyczy nauk kognitywnych w badaniu naruszeń prawa o ochronie znaków towarowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 43-47
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.005.0409

Po co ekonomom mózgi, czyli o pożytkach z neuroekonomii

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 49-55
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.006.0410

Symulacja mentalna jako podstawa kontaktu poznawczego z fikcyjnymi narracjami

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 57-63
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.007.0411

Adaptacja pryzmatyczna w rehabilitacji pacjentów z jednostronnym zaniedbywaniem przestrzeni

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 57-63
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.008.0412

Metody jakościowe w badaniu bólu – doniesienie z badań

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 73-81
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.009.0413

Neuropoznawcze modele przestępczości i ich zastosowanie w psychologii sądowej na przykładzie diagnostyki dewiacyjnych preferencji seksualnych

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 83-91
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.010.0414

Zespół Aspergera, nauki ścisłe i kultura nerdów

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 93-101
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.011.0415

Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 103-108
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.012.0416

Czy maszyny potrafią zrobić coś zupełnie nowego? Pytanie na temat ograniczeń kreatywności, albo powrót do zarzutu Lady Lovelace

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 109-117
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.013.0417

Kognitywistyka w edukacji – zastosowanie metody RECITO w procesie nabywania, usprawniania i utrwalania umiejętności czytania oraz reedukacji dzieci z zaburzeniami w tym zakresie

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 119-127
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.014.0418

Projektowanie użytecznych interfejsów

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 129–135
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.015.0419

Badania nad procesami poznawczymi w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych – zarys problematyki

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 137-142
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.016.0420

Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 143-149
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.017.0421

Zanik procesu deszyfracji normy a jej obowiązywanie w sensie faktycznym

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 151–158
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.018.0422

Czy działania opierają się na reprezentacjach? Kognitywistyka a praktyka

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 159-165
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.019.0423

O ewolucyjnych źródłach niektórych muzycznych preferencji estetycznych

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 167-174
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.020.0424

Zastosowanie spersonalizowanych systemów rekomendacyjnych jako potencjał dla badań socjologicznych – na przykładzie portalu filmowego

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 175-181
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.021.0425

Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania na materiale prezentowanym w postaci listy zwierząt

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 183–189
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.022.0426

Rola świadomości w decyzjach dotyczących zaprzestania podtrzymywania funkcji życiowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2011, Tom 5, s. 191–198
Data publikacji online: 3 lipca 2012
DOI 10.4467/20843895RK.12.023.0427

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line