NLP – narzędzie perswazji czy sztuka manipulacji?

Agnieszka Drabik

Abstrakt

NLP – A Tool of Persuasion Whether Art of Manipulation?
Neurolinguistic programming, technology once used mostly by psychotherapists, nowadays tool used increasingly in various fi elds of human activities. Used mostly by retailers, in whose work negotiations and communication techniques play the special role. Neurolinguistic programming aims at establishing positive contact with a correspondent, strengthening the forces of communication as well as creating and modifying patterns of thinking and perception of other people. Th ese actions are the cause of lively discussion among inthusiasts appreciating the effectiveness of NLP as a tool of persuasion and its critics, who recognize the negative aspects and the possible misuse for the purposes of manipulation.

References

Alder H. (2002). Handbook of NLP: A Manual for Professional Communicators. Abingdon: Oxon, Gower Publishing Limited, http://site.ebrary.com/lib/uekrakow/Doc?id=10046820&ppg=2 (dostęp: 15.05.2011).

Andreas S., Faulkner C. (1994). NLP. Wykorzystaj potęgę programowania lingwistycznego. Nowa technika osiągania sukcesów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Batko A. (1999). Język perswazji w sprzedaży ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Warszawa: MPS Centrum NLP i Technik Perswazji.

Batko A. (2005). Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Cialdini R.B. (2004). Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Colman A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Knight S. (2006). NLP w biznesie. Techniki skutecznego przekonywania. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

McLeod A. (2008). Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespół i ja. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Molden D. (1998). Zarządzać z mocą NLP: neurolingwistyczne programowanie – przewaga nad konkurencją. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

O’Connor J. (2002). NLP i skuteczne sprzedawanie: programowanie neurolingwistyczne – droga do sukcesu na nowym rynku. Poznań: Zysk i S-ka.

Rzędowski J. (2005). NLP dla Szefa, czyli jak osiągać cele przy pomocy innych ludzi. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difi n Sp. z o.o.

Strelau J. (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3: Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wilson C. (2010). Coaching biznesowy. Praktyczny przewodnik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR. Warszawa: MT Biznes.

Wypler W. (2007). Zastosowanie programowania neurolingwistycznego w psychoterapii. „Przegląd Terapeutyczny”, nr 2.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line