Zanik procesu deszyfracji normy a jej obowiązywanie w sensie faktycznym

Wojciech Piwowarczyk,

Jakub Słupski

Abstrakt

The Decline of the Norm-deciphering Process and Effectiveness of Legal Norms in the Factual Sense

The article is an analysis of the language of legal norms in the context of its cognitive value, with an assumption that currently created norms are gradually deprived of their intelligibility towards the norm’s addressees, being in fact addressed directly to lawyers. Moreover, authors claim that there is a growing trend in the lawmaking process to create law which, in order to be applied, needs to be supplied with information from other genres of knowledge, external to law. In order to describe this phenomenon they introduce a new term, the “specialized norm”, and, through investigation of specific legal cases, they prove significance of the issue. By means of concepts deriving from philosophy of law and theory of language, the paper points out a strengthening tendency in legislative process, which forces one to ask themselves certain basic questions of nature and purpose of the law.

References

Gizbert-Studnicki T. (1979). Czy istnieje język prawny? „Państwo i Prawo” 3, s. 49–60.

Gizbert-Studnicki T. (1986). Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” DCCLXXVII. Prace z Nauk Politycznych, z. 26. Kraków–Warszawa: Uniwersytet Jagielloński, PWN.

Izdebski H. (2008). Elementy teorii i filozofi i prawa. Warszawa: LexisNexis.

Markowski A. (red.) (2010). Wielki słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Morawski L. (2005). Wstęp do prawoznawstwa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Muras Z. (2008). Podstawy prawa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2007). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Academica.

Sarkowicz R., Stelmach J. (1998). Teoria prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wróblewski B. (1948). Język prawny i prawniczy. Kraków: PAU.

Zieliński M. (1972). Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line