Zastosowanie spersonalizowanych systemów rekomendacyjnych jako potencjał dla badań socjologicznych – na przykładzie portalu filmowego

Michał Sieczka

Abstrakt

Personalised Recomendation Systems as Potential for Sociological Research in Case of Movie Database

In my article I would try to present concept of using film portal as a research tool. What distinguishes this method from conventional quantitative methods is the size of the resulting sample. Th e problem of assessing the film is necessity for evaluating it using a specific scale, to which we, as a human beeings, are not fittest. Our judgments may vary depending on the conditions under which the film is viewed. It is this aspect of the evaluation, I would like to draw attention. Proposed study will takes account of four assessment modifiers, such as: individual factors, II context of group III quality of the image, IV evaluators state of knowledge.

References

Bremer J. (2010). Kilka słów o kognitywistyce, http://www.kognitywistyka.iphils.uj.edu.pl/index.php?section=article2 (dostęp: 14.01.2010).

Duch W. (2010), Neuroestetyka i ewolucyjne podstawy przeżyć estetycznych, http://www.fizyka.umk.pl/ftp/papers/kmk/07-Neuroestetyka.pdf (dostęp: 14.01.2010).

Grossman L. (2010). How Computers Know What We Want – before We Do. „Time Magazine”, maj.

http://blog.filmaster.pl/ (dostęp: 14.01.2010).

htttp://movielens.org/ (dostęp: 14.01.2010).

htttp://netfl ixprize.com/ (dostęp: 14.01.2010).

Majda M. (2010). Sposoby implementacji systemów rekomendacyjnych. „Soft ware Developer’s Journal” 11.

Reeves B., Nass C. (2005). Media i ludzie. Tłum. H. Szczerkowska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Romański B. (2008). Porównanie metod przewidywania preferencji użytkowników na przykładzie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line