Rocznik Kognitywistyczny,2013, Tom 6

Redaktor naczelna: Aleksander Smywiński-Pohl
Rok wydania: 2013
Redakcja zeszytu : Aleksander Smywiński-Pohl, Marta Siedlecka, Tomasz Konik, Adrianna Smurzyńska

Tematyką czasopisma jest szeroko rozumiana kognitywistyka. Są w nim publikowane prace między innymi z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia percepcji, neuropsychologia, neuronauka

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czym jest liczba?

Rocznik Kognitywistyczny, 2013, Tom 6, s. 1–10
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843895RK.13.001.1348

Profiling the concept of Faith in God in the context of Construal Level Theory of Psychological Distance

Rocznik Kognitywistyczny, 2013, Tom 6, s. 11–21
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843895RK.13.002.1349

Frames of self-presentation in constructing persuasive messages: a study of Polish and American political discourse

Rocznik Kognitywistyczny, 2013, Tom 6, s. 23–36
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843895RK.13.003.1350

Metafizyczne teorie jednostkowego przedmiotu jako modele przedmiotu percepcji wzrokowej

Rocznik Kognitywistyczny, 2013, Tom 6, s. 37–51
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843895RK.13.004.1351

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line