Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pułapki i wyzwania w badaniach nad skutecznością komputerowych treningów poznawczych

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 1–7
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.001.2687

Opisać świadomość na skali od zera do jeden. Perturbacyjny Indeks Złożoności jako naukowa próba pomiaru świadomości na poziomie indywidualnym

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 9–20
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.003.2689

Dlaczego reprezentacje nie trzymają się modeli dynamicznych?

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 21–30
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.004.2690

Poza ciało: różnice indywidualne w podatności na eksterioryzację

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 31–41
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.005.2691

„Sunny side is up“, but is the cloudy side down? Znaczenie wymiaru wertykalnego w konceptualizacji emocji

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 43–57
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.006.2692

Rozpoznawanie stanów emocjonalnych jako biologiczne źródło zmysłu moralności

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 59–76
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.009.2695

Niezależność czy współpraca? Zagadnienie interakcji wzbudzeniowego i wykonawczego systemu uwagi

Rocznik Kognitywistyczny, 2014, Tom 7, s. 77–88
Data publikacji online: 26 listopada 2014
DOI 10.4467/20843895RK.14.010.2696

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line