Artykuły

Ilość
Sortuj według

Człowiek z modułów – analiza adaptacyjności umysłu i ciała do wytworów techniki i technologii w kontekście teorii poznania rozszerzonego i ucieleśnionego

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 1-11
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.15.001.4088

Linguistic foundations of techniques instigating mental and behavioural change in coaching conversations

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 13-22
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.002.2688

Poznawanie innych umysłów z perspektywy neurofenomenologicznej teorii rezonansu reprezentacji umysłowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 23-34
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.15.003.4089

Rozbrajanie, dozbrajanie. Metafory w dyskursie politycznym

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 35-41
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.007.2693

The biological function of musical performance features

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 43-54
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.15.004.4090

Adaptation to different types of cognitive conflict. Are there common mechanisms?

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 55-65
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.15.005.4091

Anomalne doświadczenie – klucz do wyjaśnienia procesu powstawania urojeń?

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 67-78
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.008.2694

Mechanizmy tłumienia niepożądanych odczuć i myśli w ujęciu metapoznawczym

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 79–89
Data publikacji online: 23 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.006.4257

The effect of multi-modal learning in Artificial Grammar Learning Task

Rocznik Kognitywistyczny, 2015, Tom 8, s. 91–98
Data publikacji online: 23 listopada 2015
DOI 10.4467/20843895RK.14.009.4258

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line