Czy mówimy tym samym językiem? Analiza języka urojeń

Adrianna Smurzyńska

Abstrakt

Do we speak in the same language? Analysis of delusional language

The aim of this article is a problem of delusional language. The author cites some statements made by patients, both with monothematic and polithematic delusions. She also indicates main difficulties in understanding and interpreting such statements and hypotheses explaining differences between delusional and non-delusional language. She also proposes further ways of exploring delusional language.
 

Słowa kluczowe: delusions, delusional language, cognitive theories of delusions
References

American Psychiatric Association (2000). Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth edition. Text Revision (DSM-IV-TR).

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition (DSM-5).

Bayne, T., Pacherie, E. (2004). Bottom upor top down? Philosophy, Psychiatry and Psychology, 11, 1–11.

Bell, V., Halligan, P., Ellis, H. (2006). Explaining delusions: A cognitive perspective. Trends in Cognitive Science, 10, 219–226.

Bilikiewicz, A., Strzyżewski, W. (1992). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Blackburn, S. (2004). Oksfordzki słownik filozoficzny. Kraków: Książka i Wiedza (tłum.
C. Cieśliński, P. Dziliński, M. Szczubiałka, J. Woleński).

Bortolotti, L. (2015). Delusion. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, E.N. Zalta (red.), URL = .

Campbell, J. (2001). Rationality, meaning and the analysis of delusion. Philosophy, Psychiatry
& Psychology
, 8, 89–100.

Coltheart, M., Langdon, R., McKay, R. (2007). Schizophrenia and monothematic delusions. Schizophrenia Bulletin, 33, 642–647.

Crow, T.J. (1997). Schizophrenia as failure of hemispheric dominance for language. Trends in Neuroscience, 20, 339–343.

Docherty, N.M. (2011). On identifying the processes underlying schizophrenic speech disorder. Schizophrenia Bulletin, 37, 3–11.

Grzywa, A., Gronkowski, M. (2010). Urojenia – zaburzenia treści myślenia. Current Problems of Psychiatry, 11, 67–76.

Halligan, P.W., Marshall, J.C. (1995). Supernumerary phantom limb after right hemisphere stroke. Journal ofNeurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 59, 341–342.

Kapusta, A. (2010). Szaleństwo i metoda. Granice rozumienia w filozofii i psychiatrii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kępiński, A. (2001). Schizofrenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Loux, M.J. (2006). Metaphysics: A Contemporary Introduction. New York–London: Routledge.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2008). Psychologia poznawcza. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rhodes, J., Gipps, R. (2008). Delusions, certainty, and the background. Philosophy, Psychiatry, and Psychology, 15, 295–310.

Rhodes, J.E., Jakes, S.C. (2004). The contribution of metaphor and metonymy to delusions. Psychology and Psychotherapy:Theory, Research and Practice, 77, 1–17.

Sacks, O. (2008). Mężczyzna, który pomylił żonę z kapeluszem. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (tłum. B. Lindenberg).

Sass, L.A. (1994). Madness and Modernism. Insanity in the Light of Modern Art, Literature and Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schreber, D.P. (2006). Pamiętniki nerwowo chorego. Kraków: Libron (tłum. R. Darda-Staab).

Segal, H. (1957). Notes on symbol formation. International Journal of Psychoanalysis, 38, 391–397.

Smurzyńska, A. (2014). Kognitywne teorie urojeń – o racjonalności urojeń. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 8(1), 51–66.

Stone, T., Young, A.W. (1997). Delusions and brain injury: the philosophy and psychology of belief. Mind & Language, 12, 327–364.

Wittgenstein, L. (1993). O pewności. Warszawa: Aletheia (tłum. M. Sady, W. Sady).

Wittgenstein, L. (2008). Dociekania filozoficzne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (tłum. B. Wolniewicz).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line