Kontakt

Adres korespondencyjny

“Rocznik Kognitywistyczny”

Marta Siedlecka,
Instytut Psychologii,
Ingardena 6,
Kraków 30-060

Adres email: rocznik@kognitywistyka.eu

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line