Recenzenci

2018

dr Krzysztof Basinski
dr Krzysztof Cipora
dr Ewa Czerniawska
prof. dr hab. Piotr Francuz
dr hab. Stefan Frydrychowicz
dr hab. Adrian Horzyk
dr Kamila Jankowiak-Siuda
dr Łukasz Jochemczyk
dr Jakub Matyja
dr Małgorzata Paplińska
dr hab Piotr Podlipniak
dr Marek Pokropski
prof. UAM dr hab. Piotr Przybysz
dr Karolina Rożko
dr Adrianna Schetz

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line