Rada naukowa

  • prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum w Krakowie)
  • dr hab. Adam Chuderski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
  • dr Rafał Rzepka (Uniwersytet Hokkaido, Japonia)
  • dr Kamila Śmigasiewicz (Universität zu Lübeck, Niemcy)
  • dr hab. Michał Wierzchoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
  • dr Agnieszka Wykowska (Istituto Italiano di Tecnologia, Włochy)
  • dr Tadeusz Zawidzki (George Washington University, Stany Zjednoczone)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line