Rocznik Kognitywistyczny

Redaktor naczelna: Marta Siedlecka
Zespół redakcyjny: Aleksander Smywiński-Pohl Błażej Skrzypulec Adrianna Smurzyńska Michał Klincewicz

Rocznik Kognitywistyczny to recenzowane czasopismo ukazujące się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu. Rocznik Kognitywistyczny zawiera artykuły z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia poznawcza, neuropsychologia, neuronauka. Publikowane są oryginalne artykuły zarówno empiryczne, jak i teoretyczne.
http://rocznik.kognitywistyka.eu
.

ISSN 1689-927X
e-ISSN 2084-3895
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11

Redaktor naczelna: Marta Siedlecka
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wpływ muzyki na funkcjonowanie poznawcze człowieka

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 35–43
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.003.9757

Wpływ kontekstowego bodźca dotykowego na percepcję smaku czekolady

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 45–54
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.004.9758

Non-invasive means of moral improvement – a critical review of selected methods

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 1–16
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.001.9755

Impresjony słów. Język naturalnych i sztucznych sieci neuronowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 55–75
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.005.9759

Fenomenologia a eksperymenty empiryczne

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 87–96
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.007.9761

Blaski i cienie neuroestetyki: kilka uwag o naturalizacji badań nad przeżyciami estetycznymi

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 79–85
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.006.9760

Are IQ tests enough to measure intelligence in the blind? Brief review of available and potential methods to estimate intelligence in the blind

Rocznik Kognitywistyczny, 2018, Tom 11, s. 17–34
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20843895RK.18.002.9756

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line