Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2026/1 i 2026/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.

 

 

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 2, Los actos de habla directivos en la historia del españo

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik
Opublikowano online: 13 września 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Actos de habla directivos y cortesía ritualizada en español medieval

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 2, s. 137-145
Data publikacji online: 13 września 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.013.15862

Actos directivos en la comedia burguesa de costumbres del siglo XVIII: ¿hacia patrones lingüísticos y de uso modernos? I. Formulaciones directas

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 2, s. 147-159
Data publikacji online: 13 września 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.014.15863

Formas verbales aspectuales en enunciados directivos (siglos XII‒XXI)

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 2, s. 161-172
Data publikacji online: 13 września 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.015.15864

«No se dice “¿qué?”, se dice “¿mande?”». Origen y evolución de la fórmula “mande” en español

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 2, s. 173-187
Data publikacji online: 13 września 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.016.15865

Microcortesía y cambios en los tratamientos pronominales en español

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 2, s. 189-201
Data publikacji online: 13 września 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.017.15866