Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2026/1 i 2026/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.

 

 

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), Francophones, francographes, francophiles. Les francophonies littéraires 50 ans après

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

La francophonie aujourd’hui : le débat continue

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 389-391
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.035.16689

Francophone : un terme qui pose problème ou / et une réalite qui dérange ?

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 393-411
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.036.16690

Franco…qui ? Franco…quoi ? Considérations lexicales au niveau débutant ou quelques questions provocantes sans réponses définitives

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 413-421
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.037.16691

La Bataille de Kirholm d’Henri Krasiński et le roman historique transnational polono-français à l’époque romantique

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 423-430
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.038.16692

La modernité baudelairienne et ses parages

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 431-437
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.039.16693

Du roman Bruges-la-morte de Rodenbach à l’opéra Die Tote Stadt mis en scène par Treliński : esquisse d’un transfert culturel multilatéral

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 439-448
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.040.16694

Les reportages du « Strapontin volant » en tant qu’exemple de la littérature mondiale en langue francaise. Le cas de Léon Kochnitzky

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 449-458
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.041.16695

« Les envers d’un échec » : le cas d’Amos ou les fausses espérances d’Anna Langfus

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 459-466
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.042.16696

Quelques réflexions sur l’écriture d’Assia Djebar (la femme, l’histoire, la mémoire et la langue)

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 467-476
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.043.16697

Echanges littéraires dans l’espace francophone. Le cas de la correspondance Senghor-Brien (1967‒1980)

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 477-487
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.044.16698

Matéi Visniec – à la croisée de deux cultures

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 489-497
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.045.16699

La langue des « vraies richesses ». Les relations franco-algériennes à travers Nos richesses de Kaouther Adimi

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 499-508
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.046.16700

Quand le traducteur sort du placard. La spécificité de la collection Frankofonia Literaria en Pologne

Romanica Cracoviensia, Special Issue (2022), s. 509-522
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.047.16701