Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji.

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 2

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

La montée du sentiment anti-mathématique au début du XIXe siècle

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 2, s. 53-61
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.006.12552

Il tormentone, ovvero “il ritorno dell’identico”

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 2, s. 63-71
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.007.12553

La critique augustinienne de l’éducation classique dans les Confessions. Lecture néo-rhétorique

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 2, s. 73-83
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.008.12554

Le mot fresh en français et en tchèque – analyse contrastive des corpus dans une perspective culinaire

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 2, s. 85-98
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.009.12555

La gestione del discorso: una funzione metadiscorsiva

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 2, s. 99-113
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.010.12556