Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2026/1 i 2026/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.

 

 

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue), Gentiluomo Padovano. Relazioni culturali delle élite polacche con la Repubblica di Venezia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik
Opublikowano online: listopad 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

La nobilità degli studi. Padova fra diplomazia, cultura e religione

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

La Padova di Petrarca, la Padova dei polacchi: il De viris illistribus e la nuova concezione di ritrattistica virile

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

Marco Mantova Benavides, amico e protettore dei polacchi, promotore delle traduzioni latine di Petrarca

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

Gentiluomo armato. Contesti militari della presenza degli studenti polacchi a Padova

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

Libera cuique fides. Appunti sulla formazione religiosa di Kochanowski – studente a Padova

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

“Paduans” among the ranks of the professors at the University of Krakow in the early years of elective monarchy in Poland

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

Graduates of Padua in the Chancery of Sigismund III

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

La simbologia della Polonia e dei suoi regnanti nella Dichiaratione dell’arco fatto in Padova nella venuta della Serenissima Reina Bona di Polonia

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

Qualche nota sul soggiorno padovano di Mikołaj Tomicki e di alcuni suoi connazionali

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

Incontri nel testo. Fidus comes di Andrzej Schoen e i suoi contesti

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

La Repubblica di Venezia: una repubblica perfetta? L’immagine di Venezia e del suo sistema politico nel De optimo senatore (1568) di Wawrzyniec Goślicki

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

Sollazzi degli studenti polacchi a Padova. Lettere poetiche di Hieronim Morsztyn a cavallo fra l’anno 1617 e 1618 come fonte della storia dei costumi

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023

“Una volta era una città fiorente…”, ovvero l’immagine di Padova nelle lettere di Tomasz Kajetan Węgierski del 1779

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 3 (Special Issue),
Data publikacji online: listopad 2023