Il motivo della metamorfosi nel Tumulus Ielseminae puellae in florem versae di Giovanni Pontano

Alicja Raczyńska

Abstrakt

The paper aims at analyzing the motif of metamorphosis in the epigraphic elegy Tumulus
Ielseminae puellae in florem versae from the volume De tumulis by Giovanni Pontano. The author
indicates the classic sources of inspiration: the myths from the Metamorphoses by Ovid and compares
the motif of metamorphosis from the epigraphic elegy of Pontano with the transformation of human
beings into plants described in the canto XIII of Dante’s Inferno and in Petrarch’s Canzoniere.
Further, the paper analyses the motif of metamorphosis and the representation of Death in other
epigraphic elegies from De tumulis as well as the significance of the Nature in Pontano’s works and
in the fifteenth-century writings in Latin by Italian poets.

References

Fränkel Hermann, 1945, Ovid. A poet between two words, Berkeley/Los Angeles, University Press of California..

Urban-Godziek Grażyna, 2007, “Gdy róża jest silniejsza niż śmierć. O przełamywaniu konwencji znikomości życia w metaforyce florystycznej Giovanniego Pontana”, (in:) Rzeczy minionych pamięć.

Studia dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, a cura di Andrzej Borowski & Jakub Niedźwiedź, Kraków, Księgarnia Akademicka.

Winniczuk Lidia, 1969, “La metamorfosi nelle metamorfosi”, EOS LVII/1.