Économisation lexicale en français et en polonais

Iwona Piechnik

Abstrakt

The article presents contemporary tendencies in French and Polish to reduce the volume of words
by the use of abbreviations (apocope and apheresis) and acronyms (initialisms, words from initial
sounds, blends). At present, these tendencies are intensified by the increased speed of communication
(facilitated by new technologies) as well as by the influence of English, which tends to abbreviate its
vocabulary. By comparing French and Polish yet one can observe that French abbreviates words more
often (it showed such tendencies earlier too), while Polish uses rather acronyms and contractions instead.

References

BAJEROWA Irena, 2001, Język ogólnopolski XX wieku, in : Bartmiński Jerzy (éd.), Współczesny język polski, Lublin : Wyd. UMCS, pp. 23–48.

CZARNECKA Anna, PODRACKI Jerzy, 1995, Skróty i skrótowce, Warszawa : Oświata.

DERIVERY Nicole, 1997, La phonétique du français, Paris : Seuil.

DŁUGOSZ-KURCZABOWA Krystyna, DUBISZ Stanisław, 1999, Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo, Warszawa : Uniwersytet Warszawski.

GRABIAS Stanisław, 2001, Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty, in : Bartmiński Jerzy (éd.), Współczesny język polski, Lublin : Wyd. UMCS, pp. 235–253.

NIKLAS-SALMINEN Aino, 1997, La lexicologie, Paris : Armand Colin.

PR = Petit Robert, 1996, Josette Rey-Debove et Alain Rey, Paris: Dictionnaires Le Robert.

WANIAKOWA Jadwiga, WANIAK Wacław, 2007, Skrótowce stylizowane w chrematonimii astronomicznej, LingVaria 1 (3), pp. 145–153.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.