Romanica Cracoviensia,Tom 19, Numer 3

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępcy redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska
Rok wydania: 2019

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Les avatars des normes : la transgénéricité des textes dramatiques de Paul Willems

Romanica Cracoviensia, Tom 19, Numer 3, s. 147-155
Data publikacji online: październik 2019
DOI 10.4467/20843917RC.19.015.11827

Le discours existentiel et la narration romanesque : le cas de Jan Potocki

Romanica Cracoviensia, Tom 19, Numer 3, s. 157-167
Data publikacji online: listopad 2019
DOI 10.4467/20843917RC.19.017.11829

I dialetti lombardi al cinema: dalla pragmatica all’idea artistica

Romanica Cracoviensia, Tom 19, Numer 3, s. 169-180
Data publikacji online: listopad 2019
DOI 10.4467/20843917RC.19.018.11830

Os aumentativos nas línguas portuguesa e romena

Romanica Cracoviensia, Tom 19, Numer 3, s. 181-193
Data publikacji online: listopad 2019
DOI 10.4467/20843917RC.19.016.11828

En busca del origen de dos valores de <querer + infinitivo>

Romanica Cracoviensia, Tom 19, Numer 3, s. 195-205
Data publikacji online: listopad 2019
DOI 10.4467/20843917RC.19.019.11831