Su alcuni metodi applicati a grammatiche di italiano per polacchi tra il XIX e il XX secolo

Luca Palmarini

Abstrakt

On some methods applied to Italian grammars for Poles between the 19th and 20th centuries

The article aims to compare and analyse Italian grammars and manuals for Polish users published between the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century. The purpose is to observe the general trends on the methods proposed, the changes taking place and the possible influences on teaching of Western languages as foreign languages in a historical moment when after the Third Partition Poland had ceased to exist as a sovereign state.

Słowa kluczowe: Italian grammars for Poles, grammaticography, teaching methods in Poland, history of language, Italian language in Poland
References

Corpus delle grammatiche e dei manuali di lingua italiana analizzati

Anson Robert, 1919, Cours de français par Robert Anson, Kraków: Stanisław Goldman.

Anson Robert, 1926, Lezioni d’italiano I, Kraków: Stanisław Goldman.

Anson Robert, 1926, Lezioni d’italiano II, Kraków: Stanisław Goldman.

Conto Cézar (a cura di), 1875, Curso completo de lengua italiana, ségun el método de Robertson, Bogota: Echeverria Ermanos.

Giannini Fortunato, 1911, Praktyczna Metoda języka włoskiego, Lwów: Bernard Połoniecki.

Goldman Stanisław, 1917, Samouczek włoski (parte prima), Cracovia: Księgarnia nakładowa Stanisława Goldmana w Krakowie.

J.P., 1882, Dwanaście lekcyi języka włoskiego (sottotitolo: Metoda praktyczna), Warszawa: Nakład F. Hösick’a.

Koniński Kazimierz, 1895, Podręcznik do nauki języka włoskiego dla samouków, Lwów: Jakubowicz i Zadurowicz.

N.D., 1866, Ahn’a Nowa metoda praktyczna i łatwa nauczenia się w krótkim czasie języka włoskiego, Warszawa: Bernard Lesman.

Rykaczewski Erazm, 1859, Grammatyka języka włoskiego, Berlin: Behr.

Vimercati vittorio, 1853, Cours de langue italienne d’après le méthode Robertson, Paris: Vimercati, II edizione, parte I.

Vimercati Vittorio, 1859, Kurs języka włoskiego podług metody Robertsona, Warszawa: Orgelbrand.

Bibliografia di riferimento

Czerny Zygmunt, 1936, Dydaktyka języków nowożytnych, Warszawa: Nakładem „Naszej księgarni” Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Krasowska Anna, 2019, Polsko-żydowskie pogranicze językowe – stan i perspektywy badań, Rozprawy Komisji Językowej ŁTN LXVII: 149–171.

Palmarini Luca, 2018, La lessicografia bilingue italiano-polacca, polacco-italiana dal 1856 al 1946, Berlin: Peter Lang.

Preisner Walerian, 1949, Stosunki literackie polsko-włoskie, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Ronowicz Edmund A., 1982, Kierunki w metodyce nauczania języków obcych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Rykaczewski Erazm, 1856, Dokładny słownik włosko-polski, Berlin: Behr.

Sánchez Pérez Aquilino, 1992, Historia de la enseñanza del español como lengua Extranjera, Murcia: SGEL s.a., https://www.um.es/lacell/miembros/asp/masterELE/histoele.pdf (consultato il: 10.11.2020).

Schramm Ewa, 2008, Dzieje nauki języka angielskiego i innych języków nowożytnych w Polsce w okresie zaborów, Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Silvestri Paolo, 2001, Le grammatiche italiane per ispanofoni (secoli XVI–XIX), Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Sosnowski Roman, 2009, Appunti sulla sintassi contrastiva nelle grammatiche all’estero, esempio polacco, (in:) Sintassi storica e sincronica dell’italiano (a cura di) Angela Ferrari, Firenze: Franco Cesati Editore, 1571–1582.

Widłak Stanisław, 2010, L’Italia e la Polonia. Lingue e popoli in contatto, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.