Lessico medico italiano e polacco a confronto: il caso dei sintagmi terminologici di tipo malattia di Banti/choroba Bantiego

Anna Dyda,

Aleksandra Pronińska

Abstrakt

Contrastive analysis of Italian and Polish medical vocabulary: case of terminological syntagms such as malattia di Banti/choroba Bantiego

The main objective of this paper is to analyze medical terminology based on eponyms in Italian and Polish languages. The study is divided into an introduction, five sections and a conclusion. In the first part of the paper, the subject was introduced by determining the definitions of certain elements presented in the study, namely eponyms, synonyms and variants. In the following parts of the article, we proceed with the intralinguistic and interlinguistic analysis of eponymic terms. On the intralinguistic level, we have analyzed the eponymic terms in Italian as well as the co-presence of the other terms in medical language, while for interlinguistic analysis we have observed how medical terms with Italian onomastic component are used in the Polish language.

Słowa kluczowe: medical terminology, eponymic terms, synonyms, variants, contrastive analysis
References

Aprile Marcello, 2170, Eteronimo, (in:) Enciclopedia dell’Italiano, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, www.treccani.it/enciclopedia/eteronimo_%28Enciclopedia-dell%27Italiano%29/ ( consultato il: 17.02.2020).

Beccaria Luigi, 1994, Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino: Einaudi. 

Bertaccini Franco, Prandi Michele, Rintuzzi Samantha, TOGNI Silvia, 2006, Tra lessico naturale e lessici di specialità: la sinonimia, (in:) Studi linguistici in onore di Roberto Gusmani, Raffaella Bombi, Guido Cifoletti, Fabiana Fusco, Lucia Innocente, Vincenzo Orioles (a cura di), Alessandria: Edizioni dell’Orso, www.disclic.unige.it/certem/arc/doc01.pdf (consultato il: 17.02.2020).

Cortelazzo Michele, 1994, Le lingue speciali. La dimensione verticale, Padova: Unipress. 

Cortesi Claudia, 2002, Problemi di visualizzazione, (in:) Manuale di terminologia. Aspetti teorici, metodologici

e applicativi, Marella Magris, Maria Teresa Musacchio, Lorenza Rega, Federica Scarpa (a cura di), Milano: Hoepli, 167–181.

Gouadec Daniel, 1997, Terminologie et phraséologie pour traduire: le concordancier du traducteur, Parigi: La Maison du dictionnaire.

Gualdo Riccardo, TELVE Stefano, 2011, Linguaggi specialistici dell’italiano, Roma: Carocci Editore. 

Kacprzak Alicja, 2000, Terminologie medicale française et polonaise. Analyse formelle et sémantique, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mayer Felix, 2002, Sinonimia ed equivalenza, (in:) Manuale di terminologia. Aspetti teorici, metodologici e applicativi, Marella Magris, Maria Teresa Musacchio, Lorenza Rega, Federica Scarpa (a cura di), Milano: Hoepli, 115–133.

Musiołek-Choinski Karin, 1986, Polskie nazwy chorób, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Serianni Luca, 2003, Italiani scritti, Bologna: Il Mulino.

Serianni Luca, 2005, Un treno di sintomi. I medici e le parole: percorsi linguistici nel passato e nel presente, Milano: Garzanti.

Słapek Daniel, 2019, Sulla declinazione dei cognomi italiani in polacco, Italica Wratislaviensia 10(1): 233–259.

FONTI DEL CORPUS:

Campbell William W., 2019, Objawy kliniczne w neurologii, Wrocław: Edra Urban & Partner.

Firkin Barry G., Whitworth Judith A. (a cura di), 1987, Dictionary of Medical Eponyms, New York: The Parthenon Publishing Group.

Gąsiorowska Anita (a cura di), 2019, Zespoły chorobowe w gastroenterologii związane z eponimami, Lublin: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Gelmetti Carlo (a cura di), 2015, Storia della Dermatologia e della Venereologia in Italia, Milano: Springer-Verlag Italia.

Girardi Elena, Orlandi Goffredo, Cecere Annagrazia (a cura di), 2018, Manuale degli eponimi in medicina, Madrid: AIMS.

Gołąb Bogusław, 1974, Słownik eponimów morfologicznych, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Hudak Radovan, Kachlik David, Volny Ondrej, Memo di anatomia, eBook, Wrocław: Edra.

Kardyni Mieszko A., Rogoziński Paweł, 2013, Słownik medyczny hiszpańsko-polski/Diccionario médico español-polaco, Kraków: Publishing House Dr Lex.

Kopaliński Władysław, 1996, Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kopyść Zbysław, 1999, Leksykon klinicznych terminów odimiennych (eponimów), Zielona Góra: Okręgowa Izba Lekarska.

Krzyżowski Janusz, Perlińska Linda, 2009, Medical eponyms: leksykon, Warszawa: Medyk.

Piotrowski Wiktor, 1996, Nozologia kardiologicznych metod, objawów i zespołów chorobowych pochodzących od nazwisk autorów (Leksykon), Jawor: Towarzystwo Miłośników Jawora.

Stedman Thomas Lathrop, 2005, Stedman’s Medical Eponyms, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

WHO, 2009, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10, Volume 1, 2009, World Health Organization, www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf (consultato il: 10.02.2020).

WHO, 2015, Best practices for naming of new human infectious diseases, WHO/HSE/FOS/15.1, www.who.int/topics/infectious_diseases/naming-new-diseases/en/ (consultato il: 10.02.2020).

WHO, 2016, Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, ICD-10, Volume 1, 2016, World Health Organization, www.apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246208/9788894307610-V1-ita.pdf?sequence=108&isAllowed=y (consultato il: 10.02.2020).

Zieliński Krzysztof Włodzimierz, 2019, Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte, Bielsko Biała: A-Medica Press. 

SITOGRAFIA:

www.corriere.it/salute/dizionario/ (consultato il: 9.02.2020).

www.medical-dictionary.thefreedictionary.com (consultato il: 9.02.2020).

www.mt911.com/site/eponyms/eponyms.asp?start=a (consultato il: 9.02.2020).

www.orpha.net (consultato il: 9.02.2020).

www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/enciclopedia-medica.html (consultato il: 9.02.2020).

www.treccani.it/biografico/index.html (consultato il: 9.02.2020).

www.treccani.it/enciclopedia/ (consultato il: 9.02.2020).

www.whonamedit.com (consultato il: 9.02.2020).