Romanica Cracoviensia,Tom 21, Numer 1

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Agnieszka Kocik, Tomasz Krupa
Rok wydania: 2021

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers en 2021 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w roku 2021 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

L’uso degli articoli e la coesione in testi narrativi scritti di studenti polacchi

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 7–17
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.001.13669

Romanian Horse Names

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 19–31
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.002.13670

La fórmula de tratamiento con señor, ¿posible germanismo?

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 33–42
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.003.13671

Lessico medico italiano e polacco a confronto: il caso dei sintagmi terminologici di tipo malattia di Banti/choroba Bantiego

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 43–53
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.004.13672

“Non vide mei di me chi vide il vero”: l’arte “verace” nel girone dei superbi come mise en abyme dell’arte dantesca nella Commedia

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 55–65
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.005.13673

Les traductions polonaises des Lettres persanes de Montesquieu

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 67–75
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.006.13674

Outside the Box: Benjamine Fondane’s Ambiguous Identity: Thoughts on Tożsamość niejednoznaczna: Historyczne, filozoficzne i literackie konteksty twórczości B. Fundoianu/Benjamine’a Fondane’a (1898–1944) by Olga Bartosiewicz  

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 77–81
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.007.13675

Sui requisiti di una buona comunicazione nel libro di Kamila Miłkowska-Samul (S)cortesia e social network. Opportunità e rischi del dibattito pubblico su Facebook

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 83–87
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.008.13676

L’altérité, la culture et l’interculturel dans l’ouvrage L’altérité en classe de langue. Pour une méthodologie éducative de Jean-Claude Beacco

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 1, s. 89–93
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.009.13677