Pour une réhabilitation d’une femme écrivain. Elena Ion, Femeia fără chip. Pe urmele Soranei Gurian [La femme sans visage. Sur les traces de Sorana Gurian].

Tomasz Krupa

Abstrakt

Towards a Rehabilitation of a Woman Writer. Elena Ion, Femeia fără chip. Pe urmele Soranei Gurian [The Faceless Woman. On the Trail of Sorana Gurian]

This paper aims to discuss the strategies that Elena Ion uses to bring Sorana Gurian and her literary work back into cultural discourse. Firstly, I will recapitulate existing research and the way her writings were received after her death in 1956. I will then present the main objectives and results of Elena Ion’s study, as well as the importance of the new sources she has identified for further research into the work of Sorana Gurian.

Słowa kluczowe: Sorana Gurian, Romanian-language literature, Francophone literature, literary reception, biographical research, women’s writing
References

Bălu Ion, 2013, Sorana Gurian – un volum neștiut, Apostrof 4(275) : 24, http://revista-apostrof.ro/apowp/reviste/2013-04.pdf (consulté le 31.12.2021).

Borel Pierre-Louis, 1956, Récit d’un combat, Feuille dAvis de Neuchâtel 137 : 4.

Braud Michel, 1992, La tentation du suicide dans les écrits autobiographiques, 19301970, Paris : Presses universitaires de France.

BurȚa-Cernat Bianca, 2011a, O fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza femininăinterbelică, Bucarest : Cartea Românească.

BurȚa-Cernat Bianca, 2011b, Sorana Gurian. Acrobații politice periculoase, Bucureștiul Cultural 105, https://revista22.ro/bucurestiul-cultural/bucurestiul-cultural-nr-105-sorana-gurian-acroba355ii-politice-periculoase (consulté le 31.12.2021).

BurȚa-Cernat Bianca, 2017, Un angajamentexistențial. Jurnalul unei aventuri inumanetrăite printre ființe foarte umane(prefață), (in :) Sorana Gurian, Povestea unei lupte, Sorin Gherguț (trad.), Bucarest : Institutul Cultural Român.

Cernat Paul, 2018a, Sorana Gurian – profil biobibliografic, Manuscriptum 1(175).

Cernat Paul, 2018b, Sorana Gurian, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1872338666392181&id=100008481965338 (consulté le 31.12.2021).

Chivu Marius, 2020, Erotism retro, Dilema veche 853, https://dilemaveche.ro/sectiune/carte/articol/erotism-retro (consulté le 31.12.2021).

Corcheș Victor, 2002, Ezoterica și cosmopolita Sorana Gurian, Tomis 6–7–8, 12 : 30–32.

Desgraupes Pierre, 1956, Lectures pour tous : Sorana Gurian, le 22 mai 1956, https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/cpf86644668/sorana-gurian (consulté le 31.12.2021).

Dimisianu Gabriel, 2002, Momentul literar 1945–1948. Sorana Gurian, România literară34 : 12–13.

Durnea Victor, 2003a, Misterioasa viață a Soranei Gurian (I), România literară20 : 20–21.

Durnea Victor, 2003b, Misterioasa viață a Soranei Gurian (II), România literară21 : 14–15.

Durnea Victor, 2004, Zilele nu se întorc niciodată de Sorana Gurian, o glorie nemeritată?, Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia 2 : 29–40.

Durnea Victor, 2005, Începuturile Soranei Gurian, Convorbiri literare 5(113) : 80–86.

Durnea Victor, 2006, Umbre și lumini în viața și romanul Soranei Gurian, (in :) Sorana Gurian, Zilele nu se întorc niciodată, Iași : Princeps Edit, 5–56.

Filote-Panait Elena, 2013, Identité, totalitarisme et résistance. Sorana Gurian, Les Mailles du filetCommunication interculturelle et littérature 20 : 59–77.

Filote-Panait Elena, 2014, L’écriture comme défense identitaire dans la prose autobiographique d’exil de Sorana Gurian, Communication interculturelle et littérature 21 : 49–59.

Filote-Panait Elena, 2015, Strategii și tipare discursive în proza femininăinterbelică. De la memorialistică la roman, thèse de doctorat, Galați : Universitatea Dunărea de Jos.

Florescu Nicolae, 1997, Literatura română în exil (XIII) – instituții, publicații, personalități, Jurnalul literar 35–42 : 2.

Florescu Nicolae, 2001, Un necesar, chiar obligatoriu punct pe i, Jurnalul literar 17–20 : 1, 7.

Florescu Nicolae, 2002, Regăsirea Soranei Gurian, (in :) Sorana Gurian, Ochiurile rețelei, Cornelia Ștefănescu (trad.), Iași : Jurnal Literar.

Grigor Andrei, Iancu Marin, Ilian Aurelia et al., 1993, Limba și literatura română. Manual pentru clasa a XII-a, Bucarest : Editura didactică și pedagogică.

Gurian Sorana, 1945, Zilele nu se întorc niciodată, Bucarest : Forum.

Gurian Sorana, 1946, Întâmplări dintre amurg și noapte, Bucarest : Forum.

Gurian Sorana, 1950, Les mailles du filet, Paris : Calmann-Lévy.

Gurian Sorana, 1953, Les Amours impitoyables, Paris : Julliard.

Gurian Sorana, 1956, Récit dun combat, Paris : Julliard.

Gurian Sorana, 2001, Ochiurile rețelei, vol. I, Cornelia Ștefănescu (trad.), Iași : Jurnalul literar.

Gurian Sorana, 2002, Ochiurile rețelei, vol. II, Cornelia Ștefănescu (trad.), Iași : Jurnalul literar.

Gurian Sorana, 2006, Zilele nu se întorc niciodată, Iași : Princeps Edit.

Gurian Sorana, 2012, Zilele nu se întorc niciodată, Bucarest : Hasefer.

Gurian Sorana, 2017, Povestea unei lupte, Sorin Gherguț (trad.), Bucarest : Institutul Cultural Român.

Gurian Sorana, 2020, Întâmplări dintre amurg și noapte, Bucarest : Institutul Cultural Român.

Gurian Sorana, GÉBAULT Richard, 1952, Les jours ne reviennent jamais, Paris : Julliard.

Henriot Émile, 1956, Soucis féminins : Ouébéfi – Cordélia – Pascale – Récit d’un combat, Le Monde 3453, https://www.lemonde.fr/archives/article/1956/02/29/soucis-feminins-ouebefi-cordelia-pascale-recit-d-un-combat_3113530_1819218.html (consulté le 31.12.2021).

Ion Elena, 2018, Sorana Gurian, Manuscriptum 2(176).

Ion Elena, 2020, Femeia fărăchip. Pe urmele Soranei Gurian, Cluj-Napoca : Casa Cărții de Știință.

Ionesco Eugène, 1956, Sorana Gurian, « Récit d’un Combat » (Julliard), Nouvelle Revue Française 43 : 143–145.

Ionescu Arleen Nerissa, 2002, Proza româneascămodernistă. Concordanțe cu romanul englez, thèse de doctorat, Université de Bucarest.

Kemp Robert, 1956, La vie des livres. Talents variés, Les Nouvelles Littéraires, artistiques et scientifiques, 9 février : 2.

Krupa Tomasz, 2020, Autour de la réception de l’oeuvre littéraire de Sorana Gurian en Roumanie, Slovo 50, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02485291 (consulté le 31.12.2021).

Malraux Clara, 1956, Sorana Gurian et le « Récit d’un combat », Évidences 60 : 48–49.

Manolescu Florin, 2003, Gurian (Gurfinckel), Sorana, (in :) Enciclopedia exilului literar românesc: 1945–1989, Bucarest : Compania, 370–371.

Marcel Gabriel, 1956, Récit d’un combat, Arts spectacles, février–mars : 4.

Micu Dumitru, 2000, Proza. Căutări, experiențe, realizări, eșecuri, (in :) Istoria literaturii române, Bucarest : Saeculum I.O., 437–438.

Moi Toril, 1990, Feminist Theory and Simone de Beauvoir, Oxford : Basil Blackwell.

NegoiȚescu Ion, 1991, Proza interbelică. Sorana Gurian, (in :) Istoria literaturii române (1800–1945), Bucarest : Minerva, 261–262.

Popa Marian, 2001, Istoria literaturii române de azi și de mâine, Bucarest : Luceafărul.

Soviany Octavian, 2015, Moartea Lui Siegfried, Bucarest : Editura Cartea Românească.

Sperber Manès, 1956, Sorana Gurian et la passion de l’écrivain, Preuves 60 : 45–46.

Șerbu Ieronim, 1973, O infirmăseducătoare, (in :) Vitrina cu amintiri, Bucarest : Cartea Românească, 122–123.

Voinescu Radu, 2019, O scriitoare de reconsiderat, Hyperion 1–3(297–299) : 89–96.

Vrabie Diana, 2004a, Sorana Gurian: impudicitatea ca autenticitate (I), Convorbiri literare 7 : 79–81.

Vrabie Diana, 2004b, Sorana Gurian: impudicitatea ca autenticitate (II), Convorbiri literare 8 : 90–92.

Vrabie Diana, 2005, Privighetoarea oarbă, Limba română1–3, https://limbaromana.md/index.php?-go=articole&n=1910 (consulté le 31.12.2021).

Vrabie Diana, 2008, Relația autor-narator-personaj în proza exilului românesc, Francopolyphonie 3 : 219–225.

Vrabie Diana, 2017a, Sorana Gurian: Mata Hari din România (I), Revista română1(87) : 29–33.

Vrabie Diana, 2017b, Sorana Gurian: Mata Hari de România (II), Revista română2(88) : 21–24.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.