O nouă perspectivă asupra literaturii române din perioada postcomunistă. Mihai Iovănel, Istoria literaturii române contemporane: 1990–2020

Olga Bartosiewicz-Nikolaev

Abstrakt

New Perspective on Romanian Post-Communist Literature. Mihai Iovănel, History of Contemporary Romanian Literature: 1990–2020

The article addresses Mihai Iovănel’s 2021 History of Contemporary Romanian Literature: 1990–2020, the first history of Romanian literature that presents the development of Romanian post-communist prose and poetry. Iovănel’s book sparked a heated debate among literary critics, historians and writers, because it discusses and redefines prevalent concepts in Romanian literary theory and criticism, focusing on the extraliterary (political, social, economic) conditioning of literary production and inscribing Romanian literature into the system of transnational literary interactions. The paper shows thus the most important assumptions of Iovănel’s work and discusses the critical reception of the volume among Romanian intellectuals.

Słowa kluczowe: ideology, literary historiography, transnationalism, Romanian literature, literary history, contemporary literature, literary canon
References

Aldulescu Radu, 2021, Îți mulțumim pentru că exiști, Iovănele!, Opt motive 76/9.08.2021, https://optmotive.ro/2021/76/art2/ (accesat: 27.12.2021).

Baghiu Ștefan (dosar coordonat de), 2017, Literatura contemporană – un termen umbrelă?, Revista Cultura. Fundația CulturalăRomână, Anul XI, Seria a III-a, Nr. 11(567): 13–17.

Bocai Iulian, 2021, Critica ideologiei în cultura dicționarului, Transilvania 7–8: 103–106.

Cernat Paul, 2021, O istorie progresistă a literaturii române recente (I), Observator cultural 1067/25.06.2021, https://www.observatorcultural.ro/articol/o-istorie-progresista-a-literaturii-romane-recente-i/ (accesat: 27.12.2021).

Cobuz Victor, 2021, Tabloul prozei contemporane și valențele realismului, (în:) Istoria literaturii române contemporane: 19902020 de Mihai Iovănel, Transilvania 7–8: 115–122.

David Emilia, 2021, De la canonul optzecist la canonul transnațional, Transilvania 7–8: 128–132.

Iovănel Mihai, 2021a, Istoria literaturii române contemporane: 19902020, Iași: Polirom.

Iovănel Mihai, 2021b, Canoanele trebuie bubuite din când în când, e dezolant să le luăm prea în serios, Revista Scena9, 11.05.2021, https://www.scena9.ro/article/istoria-literaturii-contemporane-mihai-iovanel (accesat: 27.12.2021).

Iovănel Mihai, 2021c, Probabil că nu avem autori contemporani de anvergura lui Tudor Arghezi. Se fac copywriters ori dezvoltă scenarii pentru jocuri video, interviu de Vasile Ernu, Libertatea, 12.05.2021, https://www.libertatea.ro/lifestyle/interviu-istoricul-literar-mihai-iovanel-3518689 (accesat: 27.12.2021).

Lem Stanisław, 1996, Fantastyka i futurologia, Warszawa: Interart.

Mironescu Doris, 2021, Regimuri de relevanță, puncte de rezistență: literatura română în postcomunism, Transilvania 7–8: 107–114.

Neuman Dan, 2021, Contemporaneitatea literaturii – o chestiune de metodă, Transilvania 7–8: 90–102.

Stan Adriana, 2021, Arheologii ale prezentului în Istoria literaturii române contemporane: 1990–2020, Transilvania 7–8: 61–66.

Vancu Radu, 2021, Primul mythos de stânga al literaturii române contemporane, Transilvania 7–8: 139–143.