Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers dans les années 2019 et 2020 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

 

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2022/1 i 2022/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.
 
 
ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Agnieszka Kocik, Tomasz Krupa
Opublikowano online: 5 sierpnia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

La formula di saluto «salve» nell’insegnamento della lingua italiana come lingua straniera (livello di competenza A1)

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 95–103
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.010.14065

Aromanian – Language or Dialect? Overview of Historical and Contemporary Opinions

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 105–114
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.011.14066

Memórias de um cárcere voluntário. José Eduardo Agualusa, Teoria geral do esquecimento

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 115–124
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.012.14067

La política afectiva en Después del invierno de Guadalupe Nettel. Hacia una sociedad más inclusiva

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 125–136
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.013.14068

Les (a)céphales dela modernité. Reconfigurations du motif de la « femme sans tȇte » dans Au Bonheur des Dames d’Émile Zola

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 137–144
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.014.14069

Caligula : malade mental ou fou de lucidité ? (Rostworowski et Camus)

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 145–156
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.015.14070

« Faire la vaisselle » ou la mission littéraire selon Matéi Visniec

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 157–165
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.016.14071