Nabór artykułów do numerów 2025/1 i 2025/2

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2025/1 i 2025/2.

W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.