Kontakt z redakcją

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Wacław Rapak
Instytut Filologii Romańskiej UJ
waclaw.rapak@uj.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
dr Jakub Kornhauser
Instytut Filologii Romańskiej UJ
jakub.kornhauser@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji:
dr Karolina Czerska
Instytut Filologii Romańskiej UJ
k.czerska@uj.edu.pl

Instytut Filologii Romańskiej UJ
Collegium Paderevianum
al. Adama Mickiewicza 9A
31-120 Kraków