Kontakt z redakcją

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. Wacław Rapak
Instytut Filologii Romańskiej UJ
waclaw.rapak@uj.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
dr Jakub Kornhauser
Instytut Filologii Romańskiej UJ
jakub.kornhauser@uj.edu.pl

Zastępca redaktora naczelnego (artykuły naukowe, literaturoznawstwo):
dr Karolina Czerska
Instytut Filologii Romańskiej UJ
k.czerska@uj.edu.pl

Sekretarz redakcji (artykuły naukowe, językoznawstwo):
dr Tomasz Krupa
Instytut Filologii Romańskiej UJ
tomasz.krupa@uj.edu.pl
 
Sekretarz redakcji (dział "Recenzje"):
dr Agnieszka Kocik
Instytut Filologii Romańskiej UJ
agnieszka.kocik@uj.edu.pl

 

Instytut Filologii Romańskiej UJ
Collegium Paderevianum
al. Adama Mickiewicza 9A
31-120 Kraków