Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny / Rédacteur en chef
Wacław Rapak – Instytut Filologii Romańskiej UJ

Zastępca redaktora naczelnego / Vice-rédacteur en chef
Jakub Kornhauser  – Instytut Filologii Romańskiej UJ

Zastępca redaktora naczelnego (artykuły naukowe, literaturoznawstwo) / Vice-rédacteur en chef
Karolina Czerska  – Instytut Filologii Romańskiej UJ

Sekretarz redakcji (artykuły naukowe, językoznawstwo) / Secrétaire de rédaction
Tomasz Krupa  – Instytut Filologii Romańskiej UJ

Sekretarz redakcji (dział "Recenzje") / Secrétaire de rédaction
Agnieszka Kocik  – Instytut Filologii Romańskiej UJ
 
Redaktorzy językowi / Rédacteurs linguistiques
Françoise Collinet
Xavier Farré Vidal
Serafina Santoliquido