Misja i cele czasopisma

Romanica Cracoviensia jest czasopismem naukowym poświęconym językom, literaturom i kulturom romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galisyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym językom i dialektom romańskim.
Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez panią Prof. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego.
Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych on-line, a w wersji papierowej w rocznym tomie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły są napisane w językach romańskich oraz w języku angielskim. Czasopismo współpracuje także z Instytutem Filologii Romańskiej i z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.