Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2026/1 i 2026/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.

 

 

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik
Opublikowano online: 1 czerwca 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

La visée pathémique dans le genre de la critique de cinéma comme stratégie persuasive

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 1-12
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.001.17472

Prédications juridiques avec les termes maternité, paternité et leurs équivalents polonais

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 13-23
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.002.17473

Análisis contrastivo de pronombres personales de los debates electorales Zapatero-Rajoy y Tusk-Kaczyński

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 25-34
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.003.17474

Actos directivos en la comedia burguesa de costumbres del siglo XVIII: ¿hacia patrones lingüísticos y de uso modernos? II. Formulaciones indirectas

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 35-48
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.004.17475

Quattro manoscritti italiani del fondo berlinese ritrovati recentemente a Cracovia. Schede integrative dei cataloghi precedenti

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 49-57
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.005.17476

La seconda coniugazione del passato remoto (-ei/-etti): preferenze dei parlanti italiani nella scelta delle forme flesse alternative

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 59-70
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.006.17477

Recensions

Du latin tardif au numérique. Une histoire de la phrase française des « Serments de Strasbourg » aux écritures numériques sous la direction de Gilles Siouffi

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 71-77
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.007.17478

Acerca de las maneras de cómo se enriquece el léxico des espanol. Caracterización lingüística de los procedimientos de creación léxica de Érica Vega Moreno

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 79-83
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.008.17479

L’identité qui s’écrit avec un F. À propos d’Écritures de femmes en Belgique francophone après 1945 (éd. M. Quaghebeur)

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 85-91
Data publikacji online: 1 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.009.17480

Les dramaturgies de l’existence, ou le tragique quotidien au théâtre : Karolina Czerska, Tadeusz Kantor i Maurice Maeterlinck. Dramaturgie istnienia [Tadeusz Kantor et Maurice Maeterlinck. Dramaturgies de l’existence]

Romanica Cracoviensia, Tom 23, Numer 1, s. 93-99
Data publikacji online: 2 czerwca 2023
DOI 10.4467/20843917RC.23.010.17481