Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji.

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 1

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Le temps et l’espace dans L’Inconnue d’Arras de Salacrou. À la recherche des traces de l’expressionnisme dramatique

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 1, s. 1-8
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.001.12170

Adaptation féerique d’un conte « gothique » : L’Enchanteur de Mademoiselle de La Force

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 1, s. 9-18
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.002.12171

Reconsiderando o 25 de abril: Estive em Lisboa e lembrei de você de Luiz Ruffato enquanto etnografia do submundo lisboeta

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 1, s. 19-28
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.003.12172

Los marcadores discursivos pues y bueno desde el prisma de su traducción al polaco

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 1, s. 29-40
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.004.12173

Il troppo stroppia? La sinonimia dei termini medici italiani nella traduzione polacca

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 1, s. 41-53
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.005.12174