Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers dans les années 2019 et 2020 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2025/1 i 2025/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.

 

 

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik
Opublikowano online: czerwiec 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

La traduzione di poesia: una sfida in fieri. Studio di caso: In morte del fratello Giovanni, una proposta di traduzione in spagnolo

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 7-16
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.001.15633

En los límites y horizontes de la traducción del texto poético entre lenguas afines: Alda Merini, estudio de caso

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 17-27
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.002.15634

Phraséotraduction: problèmes, méthodes, conceptions

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 29-41
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.003.15635

Arthur Rimbaud et l’expressionnisme dramatique

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 43-51
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.004.15636

La dimension existentielle des textes-listes perecqiens au prisme de la philosophie du quotidien de Jolanta Brach-Czaina

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 53-62
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.005.15637

De la critique de la dichotomie faits / valeurs à la redéfinition de la place des sciences dans la Nouvelle Rhétorique

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 63-72
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.006.15638

El español canario: un reflejo del cambio lingüístico debilitante en el mundo hispanohablante

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 73-88
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.007.15639

Formas de tratamento nos manuais de Português Língua Estrangeira: uma abordagem na perspetiva da Metalinguagem Semântica Natural

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 89-101
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.008.15640

La modalità e le frasi interrogative

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 103-114
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.009.15641

Recenzje

Du dédoublement auctorial au dédoublement lectoral. À propos de Poetyckie podwojenie. Marian Pankowski – polski poeta języka francuskiego / Dédoublement poétique. Marian Pankowski – poète polonais de langue française de Dorota Walczak-Delanois

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 115-119
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.010.15642

O nouă perspectivă asupra literaturii române din perioada postcomunistă. Mihai Iovănel, Istoria literaturii române contemporane: 1990–2020

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 121-128
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.011.15643

Pour une réhabilitation d’une femme écrivain. Elena Ion, Femeia fără chip. Pe urmele Soranei Gurian [La femme sans visage. Sur les traces de Sorana Gurian].

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 1, s. 129-136
Data publikacji online: czerwiec 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.012.15644