Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers dans les années 2019 et 2020 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

 

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2022/1 i 2022/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.
 
 
ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska
Opublikowano online: grudzień 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

La traducción del argot: el lunfardo en las versiones polacas de Rayuela y Torito de Julio Cortázar

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 175–187
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.017.13303

El juego de ser vs. parecer – la relatividad de la culpabilidad e inocencia en las obras de tres dramaturgos hispanoamericanos: Pavlovsky, Diament, Santana

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 189–198
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.018.13304

L’Âme en folie de François de Curel : à la recherche d’un nouveau paradigme dramatique

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 199–205
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.019.13305

Fantastic hesitation, phenomena and the male character in Marie NDiaye’s Three Strong Women

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 207–216
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.020.13306

L’adaptation de Salammbô en BD en version polonaise – vers une étude éditoriale-péritextuelle

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 217–225
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.021.13307

Il sacrilegio di Vanni Fucci pistoiese e bestia nella Divina Commedia

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 227–238
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.022.13308

Il tema della desolazione in L’altra verità. Diario di una diversa, di Alda Merini

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 239–245
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.023.13309

Su alcuni metodi applicati a grammatiche di italiano per polacchi tra il XIX e il XX secolo

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 4, s. 247–259
Data publikacji online: grudzień 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.024.13310