Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji.

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers dans les années 2019 et 2020 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

 

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2022/1 i 2022/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.
 
 
ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 3

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Problemas lingüísticos y extra lingüísticos en las traducciones española e italiana de la novela LÉlégance du hérisson de Muriel Barbery. Estudio de caso

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 3, s. 133-150
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.013.12935

Construção perifrástica andar a + infinitivo – um problema didático no caso dos alunos polacos

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 3, s. 115-122
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.011.12933

Gherasim Luca’s short prose: The objects of prey (first chapter)

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 3, s. 167-174
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.016.12938

La lecture lacanienne du roman durassien Le Ravissement de Lol V. Stein : l’expérience « autre » de l’inconscient et du langage

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 3, s. 151-158
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.014.12936

Le corps et sa perception dans la langue française : du concept de simplicité/simplification au phénomène métaphorique

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 3, s. 123-132
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.012.12934

La carte et le territoire de Michel Houellebecq en tant que roman de l’artiste postmoderne

Romanica Cracoviensia, Tom 20, Numer 3, s. 159-166
Data publikacji online: 30 listopada 2020
DOI 10.4467/20843917RC.20.015.12937