Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim. Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 

Umiędzynarodowienie czasopisma „Romanica Cracoviensia” przez zwiększenie liczby zagranicznych recenzentów w latach 2019 i 2020 – zadanie finansowane w ramach umowy nr 898/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

L’internationalisation de la revue Romanica Cracoviensia par l’augmentation du nombre d’évaluateurs étrangers dans les années 2019 et 2020 – projet financé dans le cadre du contrat no 898/P-DUN/2019 sur les fonds du Ministère des sciences et de l’enseignement supérieur destinés à promouvoir les sciences.

 

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2024/1 i 2024/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.
 
 
ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Karolina Czerska, Agnieszka Kocik, Tomasz Krupa
Opublikowano online: 19 listopada 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

(Re)passer la mémoire à travers le rire – le cas d’Alain Berenboom

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 197-208
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.020.14192

“The Halo Paul Celan”. Revisiting Romanian manuscripts of Paul Celan

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 229-238
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.023.14195

Mémoires d’une jeune fille rangée : le récit beauvoirien d’émancipation

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 209-216
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.021.14193

Codificación del movimiento por aprendices checos de español: influencia de los patrones de pensar para hablar de la L1 en la L2

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 239-252
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.024.14196

Faulknerian shadows: António Lobo Antunes under the influence of William Faulkner

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 217-227
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.022.14194

La mirada costumbrista de Jerónimo López Mozo sobre la pandemia COVID-19

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 177-185
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.018.14190

La révolte et la croix : Paul Claudel de La Ville

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 187-196
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.019.14191

Le théâtre de Koltès – théâtre des transgressions

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 167–175
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.017.14189

Sobre las lenguas románicas y las diferentes perspectivas de su análisis reflejadas en la monografía bajo la redacción de Andrzej Zieliński Las fórmulas de saludo y de despedida en las lenguas románicas: sincronía, diacronía y aplicación a la enseñanza

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 3, s. 253-260
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.025.14197