Romanica Cracoviensia

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik

Romanica Cracoviensia to czasopismo naukowe poświęcone kulturom - literaturom i językom - romańskim, czyli francuskim, hiszpańskim, katalońskim, portugalskim, galicyjskim, włoskim, rumuńskim i wielu mniejszym romańskim obszarom językowym.

Czasopismo zostało założone w 2000 roku w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez prof. dr hab. Marcelę Świątkowską, która objęła funkcję redaktora naczelnego i sprawowała ją do 2015 roku. Sekretarzem redakcji była w tych latach dr Iwona Piechnik. W 2016 roku redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Wacław Rapak, a zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem redakcji dr Jakub Kornhauser. W 2018 roku do redakcji dołączyła dr Karolina Czerska jako sekretarz redakcji, a w 2021 roku - dr Agnieszka Kocik (sekretarz redakcji, dział "Recenzje" i mgr Tomasz Krupa (sekretarz redakcji, dział językoznawstwo).

Czasopismo jest publikowane w zeszytach kwartalnych online przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie artykuły zostały napisane w językach romańskich lub w języku angielskim.

Czasopismo współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Obecnie trwa nabór artykułów do numerów 2026/1 i 2026/2. W czasopiśmie został stworzony nowy dział "Recenzje". Zachęcamy do nadsyłania omówień publikacji wpisujących się tematycznie w profil czasopisma.

 

 

ISSN 1732-8705
e-ISSN 2084-3917
Punkty MEiN: 100
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 4, La nostalgie de l’idéal dans la littérature du Moyen Âge

Redaktor naczelny: Wacław Rapak
Zastępca redaktora naczelnego: Karolina Czerska, Jakub Kornhauser
Sekretarz redakcji: Tomasz Krupa, Agnieszka Kocik
Opublikowano online: 16 grudnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Nostalgie et translatio studii’: l’image des « nains juches sur des épaules de géants »

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 4, s. 345-354
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.031.16196

Le spleen et l’idéal. Pour une relecture de la fin’amor dans le Tristan de Thomas d’Angleterre

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 4, s. 365-376
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.033.16198

La Mort le Roi Artu et la nostalgie de l’idéal

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 4, s. 377-387
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.034.16199

L’idéal corrompu et l’idéal retrouvé. La fonction de la métaphore dans le Donet baillié au roy Loÿs douzieme de Jean Molinet

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 4, s. 355–364
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.032.16197

En estrange païs : la nostalgie de l’âme chez Marguerite Porete

Romanica Cracoviensia, Tom 22, Numer 4, s. 335-343
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/20843917RC.22.030.16195