Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

 

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” 2022-2024.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MEiN: 140
Właściciel czasopisma:
Bachlaw Foundation. Czasopismo afiliowane przy Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: 28 października 2022

Editorial

Sortuj według

Editorial

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 9-11
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023

Guest Editorial

Colonial Loot and Its Restitution – Current Developments and New Prospects for Law

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 12-20
Data publikacji online: grudzień 2022

Interview

Colonial Loot and Its Restitution – the Role of Human Rights. Alexandra Xanthaki talks to Evelien Campfens, Surabhi Ranganathan, Andrzej Jakubowski, and Alicja Jagielska-Burduk

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 21-28
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.010.17023

GENERAL ARTICLES

Reflections on the Customary Laws of Benin Kingdom and Its Living Cultural Objects in the Discourse of Ownership and Restitution

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 29-48
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.011.17024

Beyond “To Return or Not To Return” – The Benin Bronzes as a Game Changer? 

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 49-88
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.012.17025

The Return of Fossils Removed Under Colonial Rule 

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 89-114
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.013.17026

Returning the Gods to the People: Heritage Restitution in Nepal

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 115-134
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.014.17027

Repatriation of Indigenous Peoples’ Cultural Property: Could Alternative Dispute Resolution Be a Solution? Lessons Learned from the G’psgolox Totem Pole and the Maaso Kova Case

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 135-158
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.015.17028

The Aboriginal Shield from the Collection of the British Museum: A Case Study from the Perspective of Recent Developments

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 159-180
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.016.17029

Law, Provenance Research, and Restitution of Colonial Cultural Property: Reflections on (In)Equality and a Sri Lankan Object in the Netherlands

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 181-206
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.028.17041

DEBUTS

Healing the Past: Recovery of Chinese Cultural Objects Lost during the Colonial Era

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 207-230
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.017.17030

The Potential of the US Courts to Adjudicate Restitution Claims Involving Colonial Cultural Objects

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 231-262
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.018.17031

VARIA

Ethnonationalism and Cultural Heritage Law in Myanmar

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 263-290
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.019.17032

Legal Scenarios for Borrowing in Electronic Music

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 291-306
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.020.17033

COUNTRY REPORTS

Austria Approaches Its Colonial Past: Prospects of a New Restitution Law for Cultural Objects

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 307-322
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.021.17034

Pioneering Belgium: Parliamentary Legislation on the Restitution of Colonial Collections

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 323-340
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.022.17035

Colonial-Looted Cultural Objects in England

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 341-354
Data publikacji online: 21 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.031.17044

Colonial Booty and Its Restitution – Current Developments and New Perspectives for French Legislation in This Field

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 355-370
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.023.17036

Dealing with Collections from Colonial Contexts: Current Developments in Germany

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 371-382
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.024.17037

Protection and Repatriation of Cultural Heritage – Country Report: Indonesia

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 383-406
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.025.17038

Hard and Soft Law Measures for the Restitution of Colonial Cultural Collections – Country Report: The Netherlands

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 407-426
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.026.17039

Repatriation from Scottish Museums: A Short Report

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 427-442
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.027.17040

The Protection, Ownership, and Return of Cultural Property: A Surinamese Law Perspective

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 443-456
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.029.17042

Colonial Loot and Its Restitution – Country Report: Switzerland

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 457-472
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2450050XSNR.22.030.17043

New Books

Cultural Heritage Law Books Published in 2022

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 473-481
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023

Appendices

Final Report – Executive Summary and Recommendations Lisbon Conference (2022)

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 482-491
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023

“Trafficking Transformations” Project

Santander Art and Culture Law Review, 2022, 2/2022 (8), s. 492-495
Data publikacji online: 18 kwietnia 2023