Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 100
Właściciel czasopisma:
Bachlaw Foundation. Czasopismo afiliowane na Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: 2021

Editorial

Sortuj według

Editorial

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 9-12
Data publikacji online: grudzień 2021

Interview

The Role of the European Union in Combatting the Illicit Trafficking of Cultural Objects – Towards a New Action Plan (Anna Kędziorek talks to Andrzej Jakubowski)

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 13-20
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.015.15260

Challenges and Prospects for the Art Market Vis-à-vis the Evolving EU Regime for Counteracting Illicit Trade in Cultural Objects (Erika Bochereau talks to Alicja Jagielska-Burduk and Andrzej Jakubowski)

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 21-30
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.016.15261

General Articles

The Cultural Goods Import Regime of Regulation (EU) 2019/880: Four Potential Pitfalls

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 31-50
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.017.15262

On the Borderline – Using National and International Legal Frameworks to Address the Traffic of Pre-Columbian Antiquities between Mexico and the United States

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 51-76
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.018.15263

Brazil’s International Cultural Heritage Obligations and the Potential Use of Alternative Dispute Resolution Mechanisms for Illicit Trafficking Disputes

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 77-98
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.019.15264

Art-Secured Lending: Obstacles and Proposed Solutions

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 99-122
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.020.15265

“Cultural Diversity” from the Perspective of Human Rights, Media, and Trade Law: Cross-Fertilization or Conflict?

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 123-148
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.021.15266

The Right to Cultural Heritage in International Law, with Special Reference to Indigenous Peoples’ Rights

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 149-172
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.022.15267

Legal Commentaries

Regulation (EU) 2019/880 and the 1970 UNESCO Convention – A Note on the Interplay between the EU and UNESCO Import Regimes

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 173-182
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.023.15268

A Commentary to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1079 of 24 June 2021 Laying Down Detailed Rules for Implementing Certain Provisions of Regulation (EU) 2019/880 of the European Parliament and of the Council on the Introduction and the Import of Cultural Goods

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 183-192
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.024.15269

The EU Approach to Cultural Heritage in Conflict and Crisis: An Elephant in the Room?

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 193-202
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.025.15270

Debuts

The Import of Cultural Goods under EU and Greek Law – A Critical Outlook

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 203-228
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.026.15271

Balance of Rights in Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market – Is the Opt-out Clause Sufficient for the Protection of Author’s Moral Rights?

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 229-248
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/2450050XSNR.21.027.15272

Book Reviews

Museums and the Holocaust by Norman Palmer, 2nd ed., edited by Ruth Redmond-Cooper

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 249-251
Data publikacji online: grudzień 2021

New Books

Editorial Note: Cultural Heritage Law Books Published in 2021

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 252-264
Data publikacji online: grudzień 2021

Events and Conferences

Editorial Note: Cultural Heritage Law Conferences in the Age of Global Pandemic – Part Two

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 265-267
Data publikacji online: grudzień 2021

Call for Papers

Colonial Loot and Its Restitution – Current Developments and New Prospects for Law

Santander Art and Culture Law Review, 2/2021 (7), s. 268-269
Data publikacji online: grudzień 2021