Santander Art and Culture Law Review

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review jest czasopismem wydawanym jako półrocznik. Podstawowym założeniem jest prowadzenie czasopisma otwartego na publikacje autorów z kraju i z zagranicy. Kolegium redakcyjne będzie dążyć do tego, aby każdy numer nieparzysty czasopisma był wydawany w języku polskim, a każdy numer parzysty w języku angielskim. W celu internacjonalizacji dyskusji artykuły zawarte w numerach polskich muszą zawierać: streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Przewiduje się wyodrębnienie dwóch dodatkowych działów: debiuty doktorantów oraz przegląd orzecznictwa.

Lista recenzentów publikacji będzie upubliczniana raz w roku na stronie internetowej czasopisma. Wyznaczone przez Kolegium redakcyjne kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma. Każdy numer czasopisma zawiera deklarację redakcji o wyborze wersji wydawanego czasopisma naukowego jako wersji pierwotnej.

http://unescochair.blogspot.com/

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2391-7997
e-ISSN 2450-050X
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Fundacja na rzecz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo afiliowane na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Opublikowano online: wrzesień 2020

Wywiad

Sortuj według

Z Renatą Weiss, wnuczką Wojciecha Weissa, rozmawia Alicja Jagielska-Burduk

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 9-36
Data publikacji online: 30 września 2020

Zapowiedź publikacji

Dekadencki Paryż, pogański Rzym – artystyczna podróż Wojciecha Weissa

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 37-44
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.001.12385

Artykuły

Problematyka właściwego wyeksponowania zabytków ruchomych z perspektywy administracyjnoprawnej

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 45-60
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.002.12386

Administracyjna i sądowa egzekucja z ruchomości o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 61-82
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.003.12387

Ochrona przysługująca twórcom grafiki artystycznej u mistrzów dawnych

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 83-96
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.005.12389

Varia

Zbiory Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym. W setną rocznicę powrotu miasta do Polski

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 97-114
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.006.12390

Debiuty

Finansowanie prac remontowych przy zabytkach prywatnych – akredytywa i gwarancja bankowa w służbie zabytkom. Zarys problematyki

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 115-130
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.004.12388

L’art pour l’art, czyli o tzw. kontratypie sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 131-154
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.007.12391

Wydarzenia

Publikacje

Informacje

System cyberbezpieczeństwa RP – model rozwiązań prawnych w obszarze bezpieczeństwa kulturowego

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 168-171
Data publikacji online: 30 września 2020

Towarzystwo Naukowe Płockie i jego zabytkowe zbiory 1820-2020

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 172-176
Data publikacji online: 30 września 2020