Z prof. Wojciechem Kowalskim rozmawia Alicja Jagielska-Burduk 

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.