Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej „Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Ochrona dziedzictwa w XXI wieku” Kraków, 12-13 kwietnia 2019 roku

Maria Kozielska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.