Informacja o książce Eweliny Kowalskiej Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

Żaneta Gwardzińska

Abstrakt

Informacja o książce Eweliny Kowalskiej Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska

ISBN 978-83-7865-711-8

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.