Informacja o książce Marcina Górskiego Swoboda wypowiedzi artystycznej Standardy międzynarodowe i krajowe, ISBN 978-83-8160-271-6 Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.