Informacja o książce Anny Frankiewicz-Bodynek Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury, ISBN 978-83-8180-009-9 Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.