Informacja o książce Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan i Wojciecha W. Kowalskiego Umowy w działalności muzeów Prawo cywilne. Prawo autorskie, ISBN 978-83-7865-948-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019

Alicja Jagielska-Burduk

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.