Santander Art and Culture Law Review,2015, 1/2015 (1)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Rok wydania: 2015
Redakcja numeru : prof. dr hab. Wojciech Kowalski, dr Alicja Jagielska-Burduk
Słowa kluczowe: przestępczość, dziedzictwo kulturowe, napad rabunkowy, zniszczenie , crime, national heritage, robbery, theft, damage, kolekcja gołuchowska, Izabella z Czartoryskich Działyńska, Jan Działyński, restytucja, wazy gołuchowskie , Gołuchów Castle, The Gołuchów Collection, Countess Isabella Działyńska née Czartoryska, Count Jan Działyński, The Gołuchów Estate, Princess Maria Ludwika Czartoryska, Fischhorn Castle, restitution, Stanisław Lorentz, The Gołuch, miejski konserwator zabytków, samorządowy konserwator zabytków, porozumienie administracyjne w sprawie przekazania kompetencji, samorządowa ochrona zabytków , monument conservation officer, local government monument conservation officer, agreement handing over competences, self-government conservation, commune, zamawianie portretu,  model,  pozowanie,   portret – dzieło sztuki , commissioning of portraits, model, posing, artistic portrait, Law on higher education, holiday entitlement, librarian, rynek sztuki, rękojmia, odpowiedzialność, art law, conditions, warranties, liability, rynek sztuki,  dzieła sztuki,  dobra kultury,  przemyt,   kradzież,  mity w handlu dziełami sztuki,  „wieczny romb prawa” , works of art market, works of art, cultural goods, smuggling, myths of trading in the works of art, eternal rhombus , przeniesienie własności rzeczy ruchomej, nabywca w dobrej wierze, dobra kultury, rzecz ruchoma, „wieczny romb prawa” , acquisition of ownership of property, unlawful vendor, cultural objects, cultural property, movable thing, cultural heritage, wywóz dóbr kultury za granicę , export of cultural goods, Konwencja UNIDROIT, dobro kultury, skradzione dobro kultury, dobro kultury pochodzące z nielegalnego wywozu, należyta staranność, odszkodowanie , UNIDROIT Convention, cultural good, stolen cultural good, a cultural good originating in illegal export, due care, indemnification, ochrona dóbr kultury, Rzymska Konwencja Restytucyjna UNIDROIT, restytucja dóbr kultury, protection of cultural property, the Roman Convention UNIDROIT, restitution of cultural objects, muzeum, muzealnictwo, dziedzictwo kultury, świadomość kulturalna, zabytek, eksponat muzealny, historia muzeów, straty w zasobie zabytkowym , museum, museums, cultural consciousness, historic monument, museum exhibit, history of museums, losses of historical resources

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Muzea. Muzealnictwo. Prawo muzeów.

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 9-40
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.001.3767

Wywiad: Sztuka jest ryzykiem dla inwestora i dla artysty. Z profesorem Krzysztofem Pomianem, historykiem kolekcjonerstwa, rozmawia Janusz Miliszkiewicz

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 41-48
Data publikacji online: 30 czerwca 2015

Funkcje międzynarodowych regulacji ochrony nieregularnie przemieszczonych dóbr kultury. Przykład Konwencji UNIDROIT z 1995 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 49-66
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.001.3768

Droga do Konwencji UNIDROIT z 1995 roku oraz jej podstawowe rozwiązania

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 67-92
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.001.3769

Przeciwdziałanie nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury – wybrane uwagi w związku z wdrożeniem Konwencji UNESCO z 1970 r. w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 93-102
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.002.3770

Dyrektywa 93/7/EWG z perspektywy dwóch dekad funkcjonowania

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 103-118
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.003.3771

Nabycie własności dobra kultury od nieuprawnionego. Wybrane zagadnienia

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 119-134
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.004.3772

Mity i patologie obrotu dziełami sztuki

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 135-172
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.005.3773

Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 173-200
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.006.3774

Wymiar urlopu wypoczynkowego bibliotekarzy niebędących nauczycielami akademickimi

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 201-222
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.007.3775

Polaków portret własny

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 223-232
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.008.3776

Zlecenie kompetencji wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie porozumienia administracyjnego z ustawy o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami jako fundament kształtowania samorządowej ochrony zabytków  

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 233-248
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.009.3777

Problematyka restytucji na przykładzie rozproszenia Kolekcji Gołuchowskiej

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 249-262
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.010.3778

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń z 2014 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 263-274
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/2450050XSR.15.011.3779

WYDARZENIA

I Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, Lubostroń 22-24 października 2014 r.

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 275-277
Data publikacji online: 30 czerwca 2015

Międzynarodowa konferencja ekspercka „Zrabowane odzyskane dobra kultury – przypadek Polski”, Kraków, 12-14 listopada 2014 r., Żaneta Gwardzińska

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 278-280
Data publikacji online: 30 czerwca 2015

Publikacje

Recenzja książki Andrzeja Jakubowskiego "State Succession in Cultural Property"

Santander Art and Culture Law Review, 2015, 1/2015 (1), s. 281-282
Data publikacji online: 30 czerwca 2015