Recenzja książki Andrzeja Jakubowskiego "State Succession in Cultural Property"

Wojciech Szafrański

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.