25 lat rynku sztuki z perspektywy prawnika

Piotr Stec

Abstrakt

W artykule przedstawiono ewolucję prawnych ram polskiego rynku sztuki w latach 1989-2015. Pokazano główne problemy, z którymi przyszło się zmierzyć ustawodawcy oraz nakreślono możliwe kierunki rozwoju prawa rynku sztuki. Pierwotnie reguły dotyczące obrotu dobrami kultury niemal nie istniały, a rynek był słabo rozwinięty. Od tego czasu na rynku sztuki pojawili się nowi interesariusze i nowe problemy – od kwestii podatku od towarów i usług począwszy, przez ocenę autentyczności dzieła sztuki, na nielegalnym obrocie dziełami sztuki skończywszy.

 

25 years of art market in Poland. A lawyer’s perspective
Abstract
The article deals with the evolution of the legal framework of the Polish art and antiquities market for the years 1989-2015. It presents and substantiates the main legislative problems and the possible ways of developing the Polish art and antiquities market. In the early period of the Polish art market specific rules and regulations were virtually non-existent. The market has evolved since then and new problems, like VAT on art sales, cultural goods authenticity assessment and the illegal art trade, have emerged along with new market stakeholders.
Słowa kluczowe: rynek sztuki, aukcje, marszandzi
References
[fe], Sprzedajesz pianino? Możesz być przestępcą, „Gazeta Wyborcza”, 27.052009., http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,6657073,Sprzedajesz_pianino__Mozesz_byc_przestepnakreca.html [dostęp: 23.04.2016].
Kozińska J., Stec P., Odpowiedzialność za wady dzieła sztuki po nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Santander Art and Culture Law Review” 2015, nr 1.
Miliszkiewicz J., Morka M., Kolekcja Porczyńskich – genialne oszustwo?, BGW, Warszawa 1993.
Pasieczny R. (red.), Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria – praktyka – prawo, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2012.
Szafrański W., Od falsów z „3P” do „żyrandolowych” aukcji. Nowe zjawiska na rynku sztuki, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2015, nr 3-4.
Szafrański W., Publiczne aspekty prywatnych kolekcji, w: A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 41, poz. 324.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, Dz. U. Nr 54, poz. 535.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych, Dz. U. poz. 397.
Zalasińska K., Falsyfikat „Zjawa” a regulacja zawodu eksperta na rynku dzieł sztuki w Polsce, w: A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, t. 2: Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki, Wydawnictwo PoznańskiegoTowarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.