What does heritage change? A Review of the Third Biennial Conference of the Association of Critical Heritage Studies (ACHS), Montreal, 3-8 June 2016

Caecilia Alexandre

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.