Santander Art and Culture Law Review,2017, 1/2017 (3)

Redaktor naczelny: Alicja Jagielska-Burduk, Anna Koziczak
Zastępca redaktora naczelnego: Wojciech Szafrański, Andrzej Jakubowski
Rok wydania: 2017
Redakcja numeru: dr Alicja Jagielska-Burduk; dr hab. Anna Koziczak, prof. UKW; dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr

Wywiad

Sortuj według

Konserwator na polskim rynku sztuki. Z prof. Dariuszem Markowskim, konserwatorem dzieł sztuki, rozmawia Alicja Jagielska-Burduk

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 9-12
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Zapowiedź publikacji

Rafael z Katowic

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 13-20
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.001.7373

Orzecznictwo

Informacja o ogólnopolskim konkursie na glosę do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad wpisywania zabytków ruchomych na Listę Skarbów Dziedzictwa

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 157-158
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 roku (sygn. akt Kp 2/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 23)

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 159-174
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.010.7382

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 maja 2016 roku (sygn. akt Kp 2/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 23)

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 175-188
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.011.7383

Analizy prawne

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 93-114
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.008.7380

Sposoby czy metody? Aspekty podmiotowe i przedmiotowe wycen dzieł sztuki w Polsce

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 115-156
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.009.7381

Varia

Warsztat konserwatora zabytków, czyli o falsyfikatach

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 189-202
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.012.7384

Debiuty

Mistrz i uczniowie. Rola sygnatur w badaniach oryginalności dzieł Rembrandta

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 203-216
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.013.7385

Problemy z oceną skali przestępstwa kradzieży i przywłaszczenia dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 217-238
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.014.7386

Zjawisko szarej strefy ochrony danych osobowych w muzeach na przykładzie ewidencjonowania i kontroli przetwarzania danych osobowych

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 239-248
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.015.7387

Artykuły

Grabież oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – rozważania na tle zjawiska mowy nienawiści

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 21-36
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.002.7374

Wandalizm zabytków z perspektywy kryminologicznej

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3),
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.003.7375

Niedostatki w ochronie zabytków sztuki kościelnej w aspekcie kryminalistycznym

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 53-64
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.004.7376

Sygnatury malarskie w zapisie wektorowym

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 65-70
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.005.7377

Rola i zadania organów ochrony prawa w zwalczaniu przestępstw przeciwko zabytkom

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 71-80
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.006.7378

Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 81-92
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.007.7379

Zagrożenia dziedzictwa kulturowego na świecie

Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością – analiza wydarzeń w 2016 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 249-274
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.016.7388

Wydarzenia

Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki „Prawo – Dziedzictwo – Sztuka” Bydgoszcz, 30 listopada – 2 grudnia 2016 roku

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 275-279
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Publikacje

Recenzja książki Przestępczość przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Diagnoza, zapobieganie, zwalczanie red. Maciej Trzciński, Olgierd Jakubowski

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 284-286
Data publikacji online: 10 stycznia 2018

Informacje