Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki „Prawo – Dziedzictwo – Sztuka” Bydgoszcz, 30 listopada – 2 grudnia 2016 roku

Agnieszka Plata

Abstrakt

Czasopismo Open Access.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.