Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries Andreas Joh. Wiesand, Kalliopi Chainoglou, Anna Śledzińska-Simon, and Yvonne Donders (eds.)

Robert McCorquodale

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną formą czasopisma jest wersja papierowa.